Postup nastavení DNS serverů

Některé aplikace dokážou změnit původní nastavení DNS serverů a z tohoto důvodu pak nefungují některé www stránky. Zkontrolujte si prosím své nastavení: