Lichnov

Přístupové body

Li1_www.internety.cz (mapa, GPS)
- Z. Pustějovský, Lichnov 230, Lichnov
- 5 560 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace

AP Li1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Li2_www.internety.cz (mapa, GPS)
- J. Zeman, Lichnov 346, Lichnov
- 5 540 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr obchod)

AP Li2_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li2_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li2_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Li3_www.internety.cz (mapa, GPS)
- M. Bartoš, Horečky 620, Frenštát pod Radhoštěm
- 5 600 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr údolí)

AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov
AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li3_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Li51_www.internety.cz (mapa, GPS)
- fotbalové hřiště, Lichnov
- 5 580 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr Vlčovice)

AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov
AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li51_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Li52_www.internety.cz (mapa, GPS)
- fotbalové hřiště, Lichnov
- 5 680 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr Bordovice)

AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov
AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov
AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li52_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Li6U_www.internety.cz (mapa, GPS)
- p. Strážovec, Lichnov 359
- 5 560 MHz, 802.11n airMAX
- H/V polarizace (směr Frenštát p.R. - Lichnov)

AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov
AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP Li6_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


Ticha_51 (mapa, GPS)
- na kontejneru pod vysílačem Vodafone, Tichá
- 2 427 MHz, 802.11b/g/n
- H/V polarizace


T52_www.internety.cz (mapa, GPS)
- na kontejneru pod vysílačem Vodafone, Tichá
- 5 660 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr zemědělské družstvo Lichnov)


L1U_www.internety.cz (mapa, GPS)
- horní stanice lanové dráhy, Pustevny
- 5 520 MHz, 802.11n airMAX
- H/V polarizace (směr Štramberk)

AP L1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP L1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


V1_www.internety.cz (mapa, GPS)
- velká sjezdovka, Pustevny
- 5 500 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace (směr Frenštát p.R.)

AP V1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP V1_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


V2_www.internety.cz (mapa, GPS)
- velká sjezdovka, Pustevny
- 5 700 MHz, 802.11a
- vertikální polarizace

AP V2_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov AP V2_www.internety.cz - internet, připojení k internetu - Lichnov


L3U_lanovka (mapa, GPS)
- horní stanice lanové dráhy, Pustevny
- 5 600 MHz, 802.11a/n
- H/V polarizace (směr Štramberk)


V1U_Velka (mapa, GPS)
- velká sjezdovka, Pustevny
- 5 520 MHz, 802.11n airMAX
- H/V polarizace (směr Frenštát p.R.)


V2U_www.internety.cz (mapa, GPS)
- velká sjezdovka, Pustevny
- 5 560 MHz, 802.11a/n
- H/V polarizace (směr Frenštát p.R.)