Hlášení poruch

Časté problémy

Před nahlášením poruchy

- počkejte 30 min.
(mohou být právě prováděny aktualizace SW vysílačů apod.)

- vypněte PC i vysílač ze sítě 230V
- počkejte cca 1 min.
- zapněte vysílač a následně i PC

- zkontrolujte LED kontrolky na vysílači

POWER
- musí svítit vždy

LAN
- svítí nebo bliká při aktivitě
- signalizuje, že je propojení mezi PC a vysílačem OK

WLAN
- bliká - Vaše zařízení komunikuje s vysílačem

- zkušenější mohou zkontrolovat nastavení IP adresy,
masky, brány a DNS s údaji ve smlouvě

- zkontrolujte LED kontrolky na PC u přívodu LAN kabelu od vysílače do PC (musí svítit nebo blikat)

- zkontrolujte dotažení matice anténního přívodu
do zařízení


Pokud jste provedli výše uvedené kroky, kontrolky svítí či blikají a internet stále nefunguje, proveďte antivirový test a odstraňte spyware a adware.

V případě nálezu virů odpojte vysílač ze sítě 230V a nepřipojujte jej, dokud není PC úplně čisté (zavirovaným PC ohrožujete ostatní uživatele a provoz celé sítě).

Po dokončení testů s nálezem virů je nutné restartovat PC
a opakováným spuštěním testů se přesvědčit,
že je vše v pořádku.

V žádném případě

NERESETUJTE vysílač tlačítkem na zařízení - vymaže se Vaše konfigurace (opětovná konfigurace je placená služba)!

NEMĚŇTE IP adresy a další síťová nastavení PC!

V případě, že internet stále nefunguje, zavolejte na telefonní číslo 552 303 903 (Po-Pa 7:30-16:00, mimo pracovní dobu záznamník)

V případě, že se nejedná o poruchu na vysílači poskytovatele, jsou všechny servisní zásahy, včetně výjezdu technika placené - viz ceník prací.

V případě poruchy Vaší vysílací jednotky v záruční době,
je jednotka vyměněna za jiný kus přímo na místě a účtuje se pouze výjezd technika + nakonfigurování nové jednotky.

Vzhledem k tomu, že se nejedná o garantované připojení,
jsou servisní zásahy prováděny do 5 pracovních dnů.

Za expresní servisní zásah do 48 hod. nebo mimo pracovní dobu (po - pá 8 - 16 hod.) je účtován příplatek dle ceníku.

Doporučení

Pravidelně provádějte aktualizace antivirových programů, kontrolujte PC na viry, spyware a adware - minimálně 1x týdně při každodenním provozu internetu.

V případě, že nevyužíváte připojení k internetu, doporučujeme vypnout vysílač ze sítě 230V nebo alespoň použít značkovou přepěťovou ochranu.

Před bouřkou vypněte vysílač i PC ze sítě 230V vytažením přívodní šňůry.

Pokud používáte venkovní anténu, opatrně odšroubujte anténní přívod ze zařízení.

Za bouřky nemanipulujte s anténním přívodem, hrozí nebezpečí úrazu.

Vypnutí ze sítě 230V je vhodné i za silného větru, sněžení, očekávaných přerušení dodávek el. proudu - za těchto okolností dochází k největší poruchovosti Vašich vysílačů i PC!