Dokumenty

Smlouva

Vzor smlouvy pro připojení k internetu
Všeobecné obchodní podmínky
Definice a parametry služeb

Oznámení

Aktuální typy rozhraní veřejné komunikační sítě